Szukasz magazynu
na wynajem?

Znajdziemy go dla Ciebie!

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Savills Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w celach marketingowych polegających na otrzymywaniu ofert dotyczących wynajmu powierzchni magazynowych i przemysłowych oraz informacji na temat usług i działalności Savills, za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji, tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda wyrażona przez Ciebie poprzez ich udostępnienie i przesłanie do Savills za pośrednictwem formularza. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest niezbędne, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Top
Nieruchomości magazynowe - atrakcyjny produkt inwestycyjny

Nieruchomości magazynowe jako atrakcyjny produkt inwestycyjny

Sektor nieruchomości magazynowych i przemysłowych odnotował w Polsce wyraźny wzrost w ostatnich latach pod względem wolumenu transakcji na rynku inwestycyjnym.

W 2015 roku łączna wartość transakcji inwestycyjnych w tym segmencie wyniosła ok. 466 milionów euro i stanowiła 12% rocznego wolumenu dla całego rynku nieruchomości komercyjnych. Z kolei w 2018 roku wartość ta wzrosła do ponad 1,8 miliarda euro, co zwiększyło udział nieruchomości magazynowych i przemysłowych w całkowitym wolumenie do 26%.

Dynamika wzrostu wartości transakcji, których przedmiotem są obiekty logistyczne jest bardzo duża i napędzana głównie przez inwestorów zagranicznych, dla których osiągane w Polsce stopy kapitalizacji są nadal bardzo atrakcyjne w porównaniu do krajów Europy Zachodniej i dają nadzieję na dalszą kompresję.

W ostatnich latach rynek charakteryzuje się dużym udziałem transakcji portfelowych, które pozwalają zagranicznym inwestorom na szybkie zbudowanie dużej platformy inwestycyjnej w skali całego kraju oraz kontynentu. Przykładem zastosowania takiej strategii jest aktywność singapurskiego funduszu Mapletree, który dwoma transakcjami przeprowadzonymi w ostatnim kwartale 2018 roku tylko w samej Polsce zbudował portfel parków magazynowy o powierzchni ponad 1,1 mln m kw.

Dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów azjatyckich cieszą się również obiekty dedykowane sektorowi e-commerce będące stosunkowo nowym produktem na rynku. Nieruchomości te zabezpieczone są długimi umowami najmu przez silne marki globalne, takie jak Amazon czy Zalando. Tego rodzaju obiekty osiągają rekordowe stopy kapitalizacji w skali całego sektora.

Osoba kontaktowa
Daniel Oponowicz

Daniel Oponowicz

Associate Director, Industrial Investment
e-mail: daniel.oponowicz@savills.pl
tel.: +48 602 767 868