Szukasz magazynu
na wynajem?

Znajdziemy go dla Ciebie!

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Savills Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w celach marketingowych polegających na otrzymywaniu ofert dotyczących wynajmu powierzchni magazynowych i przemysłowych oraz informacji na temat usług i działalności Savills, za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji, tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda wyrażona przez Ciebie poprzez ich udostępnienie i przesłanie do Savills za pośrednictwem formularza. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest niezbędne, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Top
Polska Wschodnia - rynek rozwijający się

Potencjał Polski Wschodniej

Obszary wokół Lublina, Rzeszowa i Białegostoku nie należą jeszcze póki co do najpopularniejszych regionów magazynowych w kraju. Poza wyzwaniami związanymi z obecnym stanem infrastruktury drogowej, nadal brak jest na tych obszarach inwestycji, które przetarłyby szlaki i wzmocniłyby zaufanie do regionu, dając przykład za którym mogłyby podążać kolejne firmy.

Jednego z najważniejszych impulsów dla rozwoju Polski Wschodniej dostarcza perspektywa rozbudowy i polepszenia infrastruktury transportowej. Do 2023 roku na tym obszarze powstać ma 420 km nowoczesnych torów kolejowych.

Szansą dla rozwoju sektora logistycznego w regionie jest również projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, drogi handlowej łączącej Azję z Europą. Dzięki możliwościom jakie stwarza terminal w Małaszewiczach Polska może być postrzegana przez Chiny jako handlowy węzeł transportowy i kluczowy partner w regionie.

Warto wspomnieć także o międzynarodowym projekcie szlaku Via Carpatia, który ma prowadzić z Kłajpedy i Kowna na Litwie, przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce, do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Via Carpatia dotrze m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Długość szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km, a w ramach niego sama trasa S19 na Podkarpaciu będzie miała długość ok. 170 km.

W tym samym czasie co budowa Via Carpatia trwa realizacja inwestycji trasy Via Baltica, która przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy w Budzisku. Polski fragment Via Baltica ma być gotowy w 2021 r.

Osoba kontaktowa
Michał Śniadała

Michał Śniadała

Associate Director
e-mail: michal.sniadala@savills.pl
tel.: +48 502 406 036