Top

Zamów mapę

„Mapa powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce” przygotowana przez Savills to najnowsze i najbardziej aktualne opracowanie na rynku, przedstawiające najważniejsze lokalizacje obiektów magazynowo-przemysłowych w naszym kraju. Publikacja prezentuje ponad 300 parków logistycznych w podziale na 12 regionów. Każdy rozdział zawiera charakterystykę regionu oraz kluczowe dane z nim związane, takie jak stopa bezrobocia czy też średni poziom wynagrodzenia. Opracowanie zostało przygotowane w wersji polskiej i angielskiej, zatem może stanowić kompendium wiedzy zarówno dla firm prowadzących działalność w Polsce, jak również dla inwestorów zagranicznych. Dodatkowo, podręczna książkowa forma opracowania ułatwia przeglądanie, a szczegółowe dane o poszczególnych regionach dają możliwość analizy wybranych lokalizacji.

Mapa jest dostępna zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej.

W celu zgłoszenia chęci otrzymania drukowanego egzemplarza Mapy, mogą Państwo również wysłać wiadomość na adres: warehousemarket.admin@savills.pl .